Jubileusz 25 lecia Stowarzyszenia Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej


Każdy jubileusz to doskonała okazja do wspomnień, do radości, wiary i nadziei na kolejne lata pracy i kolejne jubileusze.

zdj2 zdj3 zdj4
zdj5 zdj6 zdj4
zdj5 zdj6 zdj4
zdj5
Następne