Historia


img

Bezpośredni wpływ na powstanie naszej organizacji miała samobójcza śmierć młodej dziewczyny będącej w ciąży, odrzuconej przez rodzinę i partnera, której nikt nie udzielił pomocy. Śp. dr med. Krystyna Milewska poruszona tragedią w 1989 r. powołała Ruch Obrony Życia Gaudium Vitae, Od 2004 r. posiadamy status organizacji pozarządowej non profit i działamy jako Stowarzyszenia Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej.

Podjęliśmy współpracę z Gminą Miasta Gdynia wygrywając od 2004 r. kolejne konkursy na realizację zadania publicznego „Wspierania samotnych matek i ubogich rodzin”. Współpracując z Caritas corocznie wysyłamy dzieci na kolonie. Przy udziale parafii Św. St. Kostki organizujemy półkolonie dla dzieci. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia wraz z innymi prywatnymi darczyńcami finansuje wyprawki dla mającego urodzić się dziecka. Od 2007 r. do 2013 r. realizowaliśmy wspólnie z Caritas program PEAD. Studenci prawa i administracji UG współpracują z nami pomagają rozwiązywać różne sytuacje prawne. Optyk „Jordan” od początku naszej działalności finansuje naszym podopiecznym okulary lecznicze. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratorami sądów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, oddziałami przeciwko przemocy, asystentami rodzin i pracownikami MOPS. Ojcowie jezuici z parafii Św. St. Kostki użyczają nam bezpłatnie pomieszczeń na naszą działalność.