STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE im. Stanisławy Leszczyńskiej

Adres :
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia
(przy Kolegium Ojców Jezuitów)

tel. 607 880 957

e-mail: gaudiumvitaegdynia@wp.pl

Dużury w siedzibie Stowarzyszenia: poniedziałki 15:00-19:00; środy 10:00-14:00

Nr rachunku bankowego: 87 2490 0005 0000 4530 5125 5062

Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniegaudiumvitae

Prezes : Teresa Janowska

Wiceprezes : Danuta Samulewska

Wiceprezes : Beata Komorowski