STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE im. Stanisławy Leszczyńskiej

Adres :
ul. Tatrzańska 35
81-313 Gdynia
(przy Kolegium Ojców Jezuitów)

tel. 607 880 957

e-mail: gaudiumvitaegdynia@wp.pl

Dużury w siedzibie Stowarzyszenia: poniedziałki 15.00-19.00; środy 10.00-14.00

Nowy nr rachunku bankowego: 25 8351 0003 2006 0000 1998 0001

Prezes : Teresa Janowska

Wiceprezes : Danuta Samulewska

Wiceprezes : Beata Komorowski