ang pol

Stowarzyszenie Gaudium Vitae
im. Stanisławy Leszczyńskiej


Głównym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest obrona dziecka poczętego, małżeństwa i rodziny.

Na nasze dyżury zgłaszają się rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej. Matki, które:

Otrzymujemy dotację od Gminy Miasta Gdynia, która tylko w części pokrywa koszty zadań realizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Możemy liczyć na naszych sponsorów, którzy swoją hojnością wspierają potrzebujące rodziny. Mamy cichą nadzieję, że darczyńcy nadal będą mieli w sercu i pamięci nasze matki i rodziny.